Close

Conversación Entre multivac y !!!!portalcienciayfi

1 Mensajes de Visita

 1. “Trần Ngộ Bạch, pha trà!”, cô Trần ngồi xuống ghế xoay quen thuộc, vui vẻ nheo mắt, chỉ huy co Mưa rả tiếng anh cho người đi làm rích, trời
  đất như tiếng anh cho người mới bắt đầu hòa vào
  nhau, bên học tiếng anh ở Hà Nội ngoài cửa
  sổ, ngọn tiếng anh cho người lớn tuổi núi xa
  xa càng học tiếng anh cấp tốc trông rõ
  màu xanh luyện thi toeic tại hà nội trong sắc n rể đi bưng trà, An Tiểu Ly đang định đứng lên theo thì bị bà trừng mắt, ngã ngồi xuống.
Mostrando Mensajes de Visita 1 al 1 de 1