Close

Conversación Entre tonimarzal y aventador

1 Mensajes de Visita

 1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tư vấn pháp luật qua điện thoại http://tradalela.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhạc sàn Đại Song là người tu chân. Nếu như ta đoán không sai thì hai con cửu giai ma thú kia bị Thú Ma điều khiển, Thú Ma ở Tiên ma giới thực lực rất cường đại, tương đương với nhị kiếp tán tiên.

  Lang Lễ nói với Nhạc Thành.

  - Ngươi nói là Thú ma ẩn náu trong ma thú lãnh thổ?

  Nhạc Thành hỏi Lang Lễ.

  - Không sai, chỉ có Thú Ma mới có thể điều khiển được ma thú, ta đoán chừng hắn sợ Hỗn Thế Ma Vương tìm được hắn cho nên mới dùng ma thú đi thăm dò khắp nơi.

  Lang Lễ nói.

  - Chúng ta phải làm sao mới tìm được hắn, không thể để hắn bỏ chạy.

  Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ.

  - Không biết nữa, nhưng phải làm sao để Thú ma kia
Mostrando Mensajes de Visita 1 al 1 de 1