Close

Conversación Entre abuelomuro y !!!!portalcienciayfi

2 Mensajes de Visita

 1. BÊN MUA HẠCH TOÁN:

  Nợ TK: 156: Giá trị trên hoá đơn

  Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

  Có TK: 111, 112, 331:

  Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:
  – Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

  => Như vậy: Trên hoá đơn cuối cùng (hoặc kỳ sau) sẽ thể hiện khoản chiết khấu và được trừ trực tiếp luôn trên hoá đơn.

  – Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Có TK 521 – Chiết khấu thương mại.

  BÊN MUA HẠCH TOÁN:

  Nợ TK: 156: Gía trên hoá đơn (giá đã trừ khoản chiết khấu)

  Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

  Có TK: 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu.
Mostrando Mensajes de Visita 1 al 2 de 2