Close

Conversación Entre Clara Ortiz y !!!!portalcienciayfi

1 Mensajes de Visita

 1. ốn không biết trả lời như thế nào cho phải m, may đúng lúc đó bà vũ bước vào phòng
  _Đạ Cái ta tiếng anh cho người đi làm thì phía
  nói, thật tiếng anh cho người mới bắt đầu sau đột
  là xui học tiếng anh ở Hà Nội nhiên 1
  xẻo nha, tiếng anh cho người lớn tuổi loạt tên
  chân chưa học tiếng anh cấp tốc lửa bắn
  kịp bước luyện thi toeic tại hà nội Dưc: Nha i phu tới rồi! Đại phu tới rồi…
  _Vương…vương gia???_Bà ta lắp ră[s khi nhìn thấy hắn.
Mostrando Mensajes de Visita 1 al 1 de 1