Close

Conversación Entre Raptor y aventador

1 Mensajes de Visita

  1. game mu private tim phong tro tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty hiện trong tất cả các phim phân loại từ PG-13 (Phim có một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi) cho đến các phim hoạt hình dành cho trẻ em.
    Đại diện hãng phim cho biết: “Chúng tôi đang mở rộng chính sách của mình để có thể cấm cảnh hút thuốc xuất hiện trong tất cả các bộ phim được sản xuất bởi tất cả các hãng trực thuộc Disney như Marvel, Lucas, Pixar…”.
    Chỉ có một ngoại lệ duy nhất khi cảnh hút thuốc được chấp nhận, đó là nếu phim khắc họa một nhân vật lịch sử mà nhân vật này lại nổi tiếng là một người nghiện hút thuốc lá.
    Trước đây, những bộ phim của Disney đã t
Mostrando Mensajes de Visita 1 al 1 de 1